Testamentti, avioero ja viimesaaja

Kun ihmiset ikääntyessään alkavat miettiä omaisuutensa siirtämistä jälkipolville, se tehdään yleensä testamentilla.

Aviopuolisoiden välillä on tapana tehdä puolisoiden keskinäinen testamentti, jolla omaisuus siirtyy joko hallinta- tai omistusoikeudella jälkeen jääneelle puolisolle, minkä jälkeen puolisot haluavat määrätä siitä, kenelle omaisuus viimeksi kuolleen jälkeen on menevä.

Yleensä testamenttimääräyksenä on, että se jaetaan lasten kesken tai muille laillisille perillisille.

Entäpä sitten jos tulee avioero? Perintökaaren 18 luvun 11 §:n nojalla ensisaaja eli puoliso menettää avioeron vuoksi testamenttiin perustuvan oikeutensa, mutta viimesaajan osalta ei ole vastaavaa määräystä.

KKO ratkaisun 2018:78 mukaan, kun puolisot olivat eronneet, niin testamentin viimesaajaksi oli nimetty toisen puolison lapsi, jonka KKO katsoi olevan kuolinpesän osakas, mikä asema on riidanalainen. Riidanalainen osakasasema tuotti kuitenkin testamentin viimesaajalle oikeuden hakea pesänselvittäjän ja -jakajan määräyksen kuolinpesään, mikä oikeus on muuten vain osakkaan asemassa olevalla perillisellä.

Avioeron jälkeen tulee peruuttaa puolisonsa hyväksi tekemä keskinäinen testamentti, sillä tuskin on tarkoitus, että entisen puolison sukulainen perisi testamentintekijän.

Kerro, että sinulla on testamentti

Testamentti jää laatimisen jälkeen asianajotoimiston tai tekijän itsensä säilytettäväksi. Kun testamentti jätetään asianajotoimistoon säilytettäväksi, toimisto on velvollinen pitämään siitä huolta.

Testamentintekijän tehtävänä on antaa lähisukulaiselle tai testamentinsaajalle tiedoksi, missä testamentti on. Asianajotoimistolla ei ole velvollisuutta seurata sitä, milloin testamentintekijä kuolee, ja ottaa yhteyttä perillisiin.

Suomessa ei ole käytössä eurooppalaista notariaattisysteemiä, jossa testamentti laaditaan julkisen notaarin luona, jää sinne säilytettäväksi ja sen olemassaolo on tarkistettavissa ilmeisesti julkisista luetteloista. Toisin sanoen Suomessa on olemassa vaara, että perillisiltä jää tarkistamatta, onko testamenttia tehty. Avioehtosopimus tulee voimaan Suomessa vasta rekisteröinnin jälkeen, joten sen olemassaolo on tarkistettavissa maistraatista.

Testamentti raukeaa 10 vuoden kuluessa testamentintekijän kuolemasta, mikäli siihen ei ole vedottu.

Autamme sinua kaikissa testamenttiin liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä rohkeasti!